xe đang bán tại Sàn Ô tô Bình Dương

 • Honda

  • calendar_month 2010
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  215 Triệu
 • Toyota

  • calendar_month 2017
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  285 Triệu
 • Ford

  • calendar_month 2020
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  429 Triệu
 • Hyundai

  • calendar_month 2013
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  235 Triệu
 • Ford

  • calendar_month 2014
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  299 Triệu
 • Hyundai

  • calendar_month 2010
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  165 Triệu
 • Honda

  • calendar_month 2015
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  370 Triệu
 • VinFast

  • calendar_month 2019
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  295 Triệu
 • Nissan

  • calendar_month 2012
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • directions_car Số tay
  260 Triệu
 • Toyota

  • calendar_month 2009
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  235 Triệu
 • Kia

  • calendar_month 2020
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  295 Triệu
 • Kia

  • calendar_month 2009
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  190 Triệu