xe đang bán tại Sàn Ô tô Bình Dương

 • Honda

  • calendar_month 2016
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  380 Triệu
 • Hyundai

  • calendar_month 2018
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  365 Triệu
 • Mazda

  • calendar_month 2012
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  330 Triệu
 • Kia

  • calendar_month 2008
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  185 Triệu
 • Toyota

  • calendar_month 2010
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  310 Triệu
 • Hyundai

  • calendar_month 2009
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
  315 Triệu
 • Toyota

  • calendar_month 2010
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  250 Triệu
 • Toyota

  • calendar_month 2009
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  290 Triệu
 • Hyundai

  • calendar_month 2019
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tay
  355 Triệu

một số video nổi bật